• Eplehage
  • Ballbinge
  • Lekeplass
  • Lekeplass
  • Bro

Tøndergård skole

Vi jakter på mulighetene

Skole

Tøndergård skole gir opplæring til elever med ulike lærevansker, og miljøterapeutisk opplæring tilpasset den enkelte elev

Ressurssenter

Ressurssenteret gir praktisk-pedagogisk veiledning i spesialundervisning og spesiell tilrettelegging for barn og ungdom

Internat

Et tilrettelagt bo-tilbud hvor intensjonen er å gi elevene et best mulig sosial-pedagogisk og miljøterapeutisk tilbud