Søke skoleplass grunnskole

Søknad om skoleplass for grunnskoleelever skrives på eget søknadsskjema. Søknaden sendes digitalt via skolefaglig ansvarlig i elevens hjemkommune til Tøndergård skole og ressurssenter med org.nr. 974 574 624 innen 1. februar. Vi ønsker separate filer for søknadsskjema og sakkyndig vurdering. Andre vedlegg kan være én fil.

Unntaksvis kan opptak skje i løpet av hele skoleåret.

Last ned søknadsskjema for skoleplass grunnskole (PDF)

Søke skoleplass VGS

Møre og Romsdal fylkeskommune kjøper videregående skoleplasser på Tøndergård skole og ressurssenter. Disse plassene søkes på i ordinær søkeportal hos vigo.no. Ungdomsskolen til eleven er hjelpeinstans og fyller ut A-skjema i samarbeid med foresatte og elev. Dette er vedlegg til søknaden.

Utdanningsprogram det kan søkes på hos oss er Studiespesialisering. Søkefrist i Vigo og innsending av A-skjema med IOP, sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og eventuelt annen dokumentasjon, er 1. februar.

Tilbudshefte 2023-2024 (PDF)

Søke internatplass

Last ned søknadsskjema for internatplass (PDF)

For mer informasjon, ta kontakt med skolens sentralbord på tlf. 71 19 56 60 eller rådgiver på tlf. 46 91 93 13.